Večeras ćemo proći kroz jedno zanimljivo uvodno proročanstvo.  Nazvao sam ga «U izmaglici vremena» jer se radi o vremenu.  Sećate se teksta iz Knjige proroka Isaije gde Bog kaže da ni jedan nije kao On jer On od početka javlja kraj.  U Knjizi proroka Danila imamo takva proročanstva.  Ima mnogo onih koji žele da proučavaju proročanstva.  Oni gledaju likove u Bibliji i njima pridaju sopstvene definicije.  Tako možete doći do mnogo neobičnih stvari.  Tako npr. zveri prikazane u Bibliji mogu da budu kompjuteri u Briselu.  Morate igrati po određenim pravilima.  Ako želite da definišete neki simbol u Bibliji, jedino mesto gde ćete pronaći definiciju jeste Biblija.  Ako govorimo npr. o belom platnu, to se odnosi na pravednost jer Otkrivenje 19. glava tako definiše belo platno.  Pitam se, koliko je propovedi ispričano o nemoralnoj ženi.  Kao da je Bog stvarno imao problem sa nemoralnim ženama.  U proročkom smislu, žena je simbol crkve.  Crkva je stalno lutala za drugim bogovima, što može da se uporedi sa nevernošću sopstvenom mužu.  Imamo mnogo referenci u Bibliji koje definišu ženu kao crkvu.  Isus kaže da je On ženik i da se vraća po svoju nevestu, što će reći, po svoju crkvu.  A zatim, ako čitate o zverima u Bibliji, jasno je definisano u Knjizi proroka Danila 7:17 da je reč o carstvima.  Moramo koristiti Biblijske definicije da bismo razumeli o čemu je reč u simbolima. 
Jedno od osnovnih proročanstva u Bibliji nalazi se u Knjizi proroka Danila u 2. poglavlju.  Zanimljivo je da je ono napisano 600 god. pre Hrista.  Tokom cele istorije ono dostiže do našeg vremena.  Kako je Danilo unapred znao šta će se dogoditi?  Jedan drevni car sanjao je car.  To je bio car Navuhodonosor, kralj Vavilona.  Originalni izgovor njegovog imena zvučao je Nabukudariusur.  Kad je Jerusalim bio razoren, Biblija kaže da su neki od perspektivnih mladića bili preseljeni kao zarobljenici u Vavilon.  Zanimljiva je priča koja govori o trećoj godini vladavine ovog cara.  On je išao ka trećoj godini svog upravljanja dok su ovi mladići već bili u trećoj godini.  Kritičari Biblije kažu da tu ima nekih nesuglasica.  Kako je moguće da ova dva perioda mogu biti različita?  To samo pokazuje kako je Biblija precizna.  Jevreji su koristili prepoznavanje vremena: svaki deo godine brojao se kao prva godina.  I deo dana brojao se kao dan 1.  Vavilonjani su drugačije pratili vreme.  Oni prvu godinu vladavine nisu brojali kao prvu već kao godinu stupaja na presto.  Po vavilonskom bi to bila druga godina, a po jevrejskom treća.  Jevreji koji su bili odvedeni u zarobljeništvo bili su podvrgnuti vavilonskom načinu života.  Navuhodonosorova palata zvala se Babilu.  On je izgradio neke zgrade i za svoju suprugu.  Viseći vrtovi Vavilona bili su izrađeni u vidu  planina jer su planine nedostajale njegovoj ženi.  Biblija nas izveštava da je car sanjao jedne noći (Danilo 2:1).  Izveštaj kaže da mu se duh uznemirio i da nije mogao da spava.  Zato je car sazvao svoje mage.  «I reče car da sazovu vrače i zvezdare i gatare i haldeje da kažu caru san njegov».  Biblija kaže da je car zaboravio šta je sanjao.  Možda mislite da je car bio vrlo primitivan te je sazivao mage i vračare da mu kažu nešto o tome.  Možda to i nije tako primitivano, možda smo prošli ceo krug i vratili se na isto.  Američki predsednici se konsultuju sa astrolozima pre nego što bilo šta preduzmu.  Regan, recimo, nije ni jednu odluku nije doneo pre nego što se konsultovao sa astrolozima.  Ni Nelson Mendela neće da donese ni jednu odluku dok se ne konsultuje sa onima koji bacaju kosti ili oni koji sličnim radnjama proriču.  Evropski kraljevi i kraljice nisu mnogo različiti od ovog drevnog cara.  Ni princ Čarls ne čini ništa dok se ne konsultuje sa izvesnim pokojnim osobama.  Dakle, ništa današnji carevi nisu različiti od pređašnjih careva.
Kada su se svi oni okupili pred njim car je rekao: «Imao sam san koji me je uznemirio i želim da mi vi kažete kakav je to san bio i šta sam sanjao».  U 5. stihu piše: «zaboravio sam, ne mogu se setiti».  Car je znao da je nešto važno u pitanju i zato je rekao ovima da ako mu ne kažu šta je sanjao da će ih iseći na komade i da će njihovi domovi postati bunjišta.  Pređašnji carevi bili su veoma moćni.  Mogli su vas strpati u zatvor bez suđenja, a to su mogli uraditi i sa izvršenjem smrtne presude.  Vidite, ništa se nije mnogo promenilo, stvari su još uvek slične.  Čak i danas u Sjedinjenim Državama ima mnogih zatvorenika koji su tamo bez sudskog procesa i vrlo je moguće da će neki i doživeti izvršenje smrtne kazne bez da iko išta o tome zna.  Izgleda kao da smo napravili pun krug u istoriji.  Haldeji su bili mudri religijski vođe, religiozni savetnici.  I danas ih svaki predsednik ima.  Oni su odgovorili da nema čoveka na zemlji koji bi caru mogao pomoći sa ovim.  «Car to ne može ni od koga na svetu da očekuje!  Jer je on poludeo!»  «Zaista je neobično to što car zahteva i niko nam to ne može reči osim bogova, a oni ne žive među nama».  U 12. stihu piše da je car postao stvarno ljut.  Zato je odlučio da svi mudraci, pošto ne služe ničemu, treba da budu pogubljeni.  Svi pametni i obrazovni ljudi treba da budu posečeni.  Nije li to tako primitivno, kako tako nešto može da učini!  Adolf Hitler je to isto uradio sa mudrim ljudima i profesorima.  Vidite, to je način na koji rade carevi.  Taj dekret o smrtnoj kazni se svakako odnosio i na Danila i njegove drugove, jevrejske zarobljenike, koji su sada bili mudraci na carevom dvoru.  Zato je Danilo požurio Ariotu, načelniku stražara i rekao mu je: «Čekaj samo malo, zadrži ove vetrove, daj mi malo vremena i ja ću pitati svog Boga».  Danilo je otišao svojoj trojici prijatelja Ananiji, Misailu i Azariji.  Zanimljiva su njihova imena, ali da ne ulazimo sad u tipologiju imena.  Danilo je rekao svojim prijateljima da pokušaju da umilostive Boga, da se mole Bogu da im on otkrije ne samo san nego i značenje.  To nalazimo u 17. i 18. stihu.  Dakle, Bog je Danilu otkrio san i tumačenje sna.  Zaključak nalazimo u 21. stihu gde piše: «I on menja vremena i čase.  Smeće careve i postavlja careve.  Daje mudrost mudrima i razum razumnima».
Dakle, san se tiče sleda careva tokom vremena.  Danilo je odjurio načelniku straže i rekao mu: «Brzo me vodi caru!»  Car ga je pogledao i pitao ga: «Danilo, da li ti možeš da mi kažeš šta sam sanjao?»  A Danilo je odgovorio: «Pa, naravno!»  Ne, nije tako rekao.  Uopšte nije tako postupio.  Uzgred, kad je bio odveden u Vavilon njegovo ime je promenjeno u Valtazar koje bukvalno znači «boginja štiti cara».  Njegovo ime su preokrenuli u pagansko.  Car je smatrao da su njegovi bogovi superiorniji od Danilovog Boga.  Ali, sada je priča trebalo da se izokrene.  Kraljevi vračari i gatari nisu znali odgovoriti caru, i iako je on paganizovao Danilovo ime, Danilo je bio taj koji je sada došao sa odgovorom: «Mudraci i astrolozi ne mogu ti odgovoriti, care, niti magovi, ni proroci.  Ali ima Bog na nebu koji otkriva tajne i čini znanim caru Navuhodonosoru šta će dalje biti!»  Opet ovde imamo sukob religija.  U 29. stihu Danilo počinje da tumači san: «Onaj koji otkriva tajne, a to je Bog, pokazao ti je šta će biti».  Ovo je ukratko ono što je sanjao:  video je statuu.  Statua je imala zlatnu glavu, ruke od srebra, kukove od bronze, noge od gvožđa, a stopala izmešano gvožđe i glina.  A zatim je video kako dolazi jedan kamen koji pogađa statuu u stopala i uništava ceo lik.  San je bio zaista važan, ali car nije znao šta znači.  Danilo je, prepričavajući san, rekao: «To je bila ogromna statua veličanstvene pojave.  Zaista te je impresionirao ovaj lik, ali onda je kamen udario u stopala».
Danilo je počeo caru da tumači san, tj. ove metale.  Danilo je već rekao da se san tiče budućnosti.  U 34. stihu završava izjavom: «Ti gledaše dokle se izvali kamen bez ruku.»  Ako pogledate rečnik biblijske simbolike videćete da je stena simbol za Hrista.  Vidite, ova stena nije odvaljena ljudskim rukama, to je Božanska intervencija.  Stena udara kip u stopala koja su bila od gline i gvoža, i rasturila ih je.  Dakle, statua neće biti rasturena ljudskim delovanjem već božanskom intervencijom.  Stena je Hristos.  Ceo lik nestaje i svaki trag ovom liku nestaje.  Vetar je sve razduvao tako da zaista nije ništa ostalo.  Ali, ta stena izrasta u ogromnu planinu.  U Bibliji, planina simbolizira carstvo.  Npr. planina Sion predstavlja sionsko carstvo.  Kada se govori o ovoj planini reč je o carstvu koje će zameniti svetska carstva .  Planina, carstvo, «ispuniće celu zemlju».  U Isaiji 65. glavi Bog potvrđuje ove reči: «Gle, stvoriću novo nebo i novu zemlju i prethodno neće dolaziti ni na um».  Dakle, danas postojeći sistemi koji vas zbunjuju, koji vam zadaju nevolje, Biblija kaže da će oni nestati i onda će nastati carstvo pravde.
Danilo dalje tumači šta je tačno svaki od ovih delova carstva bilo.  37. stih kaže: «Ti si, care car nad carevima jer ti je Bog nebeski dade carstvo, silu, krepost i slavu.  Ti si ona zlatna glava».  Zlato je dragoceni metal, a Vavilon je bio veoma slavno carstvo.  Vavilon je bio zlatna glava.  A onda slede loše vesti: «Navuhodonosore, tvoje carstvo biće zamenjeno drugim carstvom koje će biti manje od tvoga».  Zato je metal kojim je predstavljeno sledeće carstvo bilo srebro.  Zanimljivo je da je Vavilon koristio zlatne ili pozlaćene novčiće dok su monete medopersijskog carstva bile srebrne.  Zanimljivo je i to da je zlato dragocenije, ali je mekše od srebra.  Sledeće carstvo je postalo jače i otpornije, ali ne i tako dragoceno.  Zanimljivo je da se ovaj srebrni deo sastoji od dve ruke jer se carstvo sastojalo od Miđana i Persijanaca.  Grudi, dakle, predstavljaju sledeće carstvo.  Car Navuhodonosor mora da je mislio: «Pa, to je nemoguće!  Nema carstva koje je moćno kao moje!»  On kao da je zaboo svoj mač u kontinent i rekao: «Ovo je moje!»  Verovao je da je sav svet pod njegovim nogama.  Imamo glinenu tablicu iz tog perioda koja kaže za vavilonsko carstvo: «Neka traje doveka!»  Ali, prorok Danilo kaže da će se situacija promeniti i da će ovo carstvo biti zamenjeno drugim.
Car je prvo bio impresioniran Danilom jer mu je on rekao šta je car sanjao a zatim je počeo i da tumači san, a što je više razmišljao o tome to je postajao ljući.  Kao i svi danas, car je razmišljao: «Baš me briga šta Bog kaže!  Moje carstvo trajaće vačno i neće biti osvojeno!  Neće se zlato zameniti srebrom, bronzom niti gvožđem!  Načinite mi lik koji će biti zlatan od vrha do stopala i bolje bi vam bilo da se poklonite pred tom statuom!»  To je kao kad bi neko rekao: «Ko nije s nam, protiv nas je!»  Čuli smo sličan dekret i u današnje vreme.  Dakle, car je hteo da svima stavi do znanja da će njegovo carstvo trajati večno.  Nije li to znimljivo?  Biblija nam govori o tri prijatelja Sedrahu, Misahu i Avdenagu koji su odbili da se poklone pred ovim kipom, i zbog toga su bili bačeni u peć ognjenu.  Kad je Navuhodonosor pogledao u peć rekao je: «Nisu li bili trojica koju smo bacili u peć, ali vidim i četvrtog s njima. Izgleda kao Božji Sin».  Zanimljiv prevod.  Noviji prevodi prevode ovo rečima: «Izgleda kao sin bogova».  Možete iz ovog primera videti da čak i u ognju Bog može sačuvati svoje verne.  Car, zatim, poziva mladiće da izađu iz peći ognjene: «Sluge Boga najvišega, izađite!»  Na kraju, car obznanjuje da ovaj Bog ne samo da može da otkrije šta je car sanjao već može da sačuva i život.  Car prolazi kroz malo obraćenje.  On kaže: «Nećemo služiti više ni jednom bogu, nego njihovome».
Ako pogledamo konstrukciju Vavilona videćemo da su dva velika lava stajala na vratima boginje Ištar.  Možemo videti i rekonstrukciju visećih vrtova Vavilona.  Hiljade glinenih pločica idu u prilog priči koju smo upravo ispričali.  Imamo «portale načinjene da zapanje mnoštvo ljudi koje sam ja izgradio!».  Car je bio ponosan na ono što je načinio i zato je želeo da zapanji ljude.  Pronađen je i čuveni Nabonidov valjak na kome su zapisani Navuhodonosorovi uspesi.  Biblija nam priča priču da je Vavilon bio uništen u vreme cara po imenu Belšasar.  Pripadnici visoke kritike su imali spisak careva i rekli su da car koji je vladao u vreme osvajanja Vavilona bio je Nabonid a ne Belšasar.  Stotinama godina oni su govorili: «Nije postojao takav car u vreme osvajanja Vavilona, tako da Biblija nije u pravu!»  A onda su pronašli čuveni Nabonidov valjak koji govori o njegovom moćnom sinu Belšasaru.  On ga naziva svojim omiljenim prvencem.  Dakle, pojavljuje se Belšasar, a ni jedan drugi izvor sem Biblije ga ne spominje.  Kritičari kažu: «Dobro, imao je sina po imenu Belšasar, ali on nije bio car».  Godine 1882. našli su natpis gde Nabonid kaže da je predao carstvo svom sinu.  Zatim godine 1916. našli su inskripciju koja govori o njihovoj zajedničkoj vladavini.  Godine 1924. svaka sumnja je izbrisana jer imamo dokaze u kojima se kaže da je Nabonid predao carstvo svom sinu Belšasaru.  Dakle, 100% u prilog Bibliji, a 0% u prilog kritičarima iste!
Kako Biblija kaže, dok je Belšasar ili Valtazar, kako ga mi nazivamo,vladao, video je pismo.  Zanimljivo je da ga je ispisivao prst.  Samo tri puta se u Bibliji spominje da neko piše prstom.  Prvi put je to bilo kada su Deset zapovesti bile napisane Božjim prstom, drugi put kada se na gozbi ovog cara pojavio prst i na zidu ispisao: «Mene, mene, tekel ufarsin» što znači: «Tvoje carstvo je izbrojano (mene, mene), izmereno je na vagi i nađeno je lakim (tekel), i dato je Miđanima i Persijancima (ufarsin)».  A treći put kada se spominje da neko piše prstom je kada Isus piše po prašini tako da su svi kritičari Marije Magdalene koju su je doveli da je Isus osudi jer su je uhvatili u preljubi, morali da se okrenu i odu.  Vavilon je imao svoju priliku, ali on nije želeo da je iskoristi.  Biblija kaže da bi Bog «iscelio Vavilon».  Rekao je: «Dao sam vam vremena da se pokajete ali niste hteli».
Tako je car Kir došao i preuzeo carstvo.  Zanimljivo je da prorok Isaija pominje Kira 150. god. pre Kirovog rođenja.  Kad pogledamo čuveni Kirov valjak vidimo da on govori o pohodima čuvenog kralja.  Zanimljivo je da je Kir predslika otkupitelja.  Na valjku piše: «Došao sam i oslobodio sam robove.  Ne činite nikakva zla ovim ljudima, oni su pod mojom zaštitom».  Čak se pobrinuo i za životinje kao što su gugutke i patke da ne nastradaju, tako da se čini da je to bio jedan dobar car.  Kir je ušao u Vavilon kroz rečnu kapiju.  Reka je morala biti «isušena» da bi on mogao da uđe.  To je bilo u vreme kada je Valtazar imao gozbu misleći kako im se ništa ne može dogoditi jer su dobro obezbeđeni.  Ali, 21. stih kaže: «Bog smeće careve i menja carstva».  Istorija nam kaže da je od 539-331 god. vladalo medopersijsko carstvo.  Zatim dolazi sledeće, treće, bronzano carstvo (39. stih).  O tome nam govori i istorija - Aleksandar Veliki.  Istorija kaže da nema mesta na zemlji gde se njegovo ime nije čulo.  Neki čak smatraju da je božanska ruka vodila njegovo rođenje i njegova dela.  Dakle, Grci su zamenili Medopersiju.
Biblija kaže da dolazi i četvrto, gvozdeno carvtvo.  Ono je predstavljeno dvema nogama.  Dakle, biće dva dela ovog carstva.  Kako li vi u vašoj zemlji morate biti svesni ove istorije jer Rim je imao zapadno i istočno carstvo!  Vizantija, istok, čiji ste vi bili deo i ostatak ste; i zapadno carstvo i Rim koji su predstavljali rimsko carstvo.  Bronza je manje vredna i skupocena od srebra, ali je jača.  Ako uporedimo oružje rimskog vojnika i oružje grčkog vojnika vidimo da grci imaju bronzano, a rimljani gvozdeno naoružanje.  Kako je to Danilo mogao znati stotinama godina unapred?  Dakle, rimsko carstvo preuzima svet.  U Danilu 2:40 kaže: «A četvrto će carstvo biti tvrdo kao gvožđe».  Ali, ovo carstvo će se raspasti.  Ovo carstvo će biti veoma surovo.  «Gaziće i satirati sve pred sobom».  To je upravo ono što je Rim činio i kakav je bio.  Čuveni istoričar Edvard Gibon kaže da ovi likovi srebra, zlata i bronze predstavljaju narode i on, zatim, govori o gvozdenom rimskom carstvu.  Dakle, nisam samo ja koji ovo tvrdim, to tvrde i čuveni istoričari.  Hipolit je rekao: «Raduj se blagosloveni Danilo.  Nije bila greška već je gvožđe stupilo na scenu».  Istoričari su tokom istorije ovo proročanstvo uzimali za ozbiljno.  Istoričar Rolin kaže: «Rimljani su carstvo za carstvom pokoravali bez razlike.  Cezar je bio obožavan kao bog».  Nalazite hramove svih cezara, pa ste mogli i da ih obožavate.  Ništa se nije promenilo.  Možete otići u Indiju i obožavati jednog od gandija.  Nema problema!
Ovo carstvo će pretrpeti izvesne promene jer se stopala sastoje od gvožđa i gline.  Na stopalima ima deset prstiju.  U 41. stihu kaže se da će na kraju ovo biti podeljeno carstvo.  U 42 stihu čitamo: «A što prsti bijahu što od gvožđa a koje od gline, carstvo će biti našto jako a nešto trošno».  Prorok gleda u budućnost i vidi da se rimsko carstvo razdelilo.  Glina, u stvari, predstavlja Boga koji ih i drži razdvojenima.  Evo šta se desilo rimskom carstvu.  Ono je bilo podeljeno u različita kraljevstva.  Istoričari se sukobljavaju oko toga u koliko delova je carstvo na samom početku bilo podeljeno.  Ali većina se slažu da je bilo deset carstva.  Dakle, deset kraljevstva predstavljaju prvobitnu podelu rimskog carstva.  Današnji ostaci bi bili Nemci, Švajcarci, Francuzi, Italijani, Englezi, Portugalci i Španci, dok su Heruli, Vandali i Ostrogoti, zatrti.  Biblija kaže nešto veoma zanimljivo u 43. stihu: «A što si video gvožđe pomešano s kalom lončarskim to će se oni pomešati semenom čovečijim».  Ovi delovi carstva će pokušati da se ujedine međusobnim brakovima.  Da li se ovako nešto dogodilo?  Naravno: jedan car oženio se ćerkom drugoga da bi pokušali da stvore neku vrstu alijanse.  Tako su nemački carevi vladali u Rusiji, Engleski u Nemačkoj, Napoleon je oženio Austrijanku.  Kraljica Viktorija je bila majka svima ovima jer ona je takva jedna mešavina tako da se na kraju nije znalo šta je ona.
Čitaćemo 43. stih koji je veoma važan: «Ali, neće prioniti jedan za drugoga kao što se gvožđe ne može pomešati s glinom».  Neće se ujediniti.  Istorija pokazuje u prošlosti da oni umalo ne uspeju u tom sjedinjavanju.  Karlo Veliki, recimo, umalo da ih je ujedinio.  Došao je pred papu i papa je treblo da mu stavi krunu novoga carstva na glavu.  Tokom same ceremonije krunisanja vojske su počele da gube bitke na ratištima i sve su morali da počnu iz početka.  I danas Evropa želi da se ujedini.  Svi žele da uđu u evropsku uniju.  Svakako, ovog puta ćemo uspeti!  Zanimljivo je da je Žak de Lor rekao: «Gradimo novi Vavilon i ovog puta ćemo uspeti!»  Čak su odštampali plakate i polepili ih po celoj Evropi o izgradnji vavilonske kugle i grada Vavilona.  Oni su stavili i zvezdu kao simbol evropske unije i to sa izvrnutim pentagramima.  Nije li zanimljivo da je novi parlament, koji gradi najčuveniji arhitekta danas u Evropi, načinjen kao Vavilon u izgradnji?  Čak se ne ustručavaju da kažu da je to pokušaj zidanja nove vavilonske kule.  NIje li to zanimljivo?  Ovi ljudi nisu uopšte različiti od Navuhodonosora.  Ne piše li da neće prionuti jedan za drugoga?  Ali oni opet kažu: «Baš me briga šta ti tamo gore kažeš!  Mi ćemo ponovo izgraditi vavilonsko carstvo i ovog puta ćemo uspeti!»  Posmatram to sa velikom zainteresovanošću i prosto me hvataju žmarci.
Izgleda da se ljudi nisu ničemu naučili iz istorije.  Pogledajmo stare careve: Vidimo palatu danskog kralja Frederika i njegove kraljice Dajane, zatim kraljicu Viktoriju i sve ostale potomke ili rođake, svi su zajedno.  Ali, neće prionuti jedan za drugoga kao što se glina i gvožđe ne mogu pomešati.  To je sigurno!  Vidimo krunisanje Karla Velikog, zatim Britanci su mislili da će oni to uraditi pomoću Karla Čarlsa.  I Luj IV je to isto govorio.  Napoleon je zatim rekao: «Ja ću to uraditi!»  Istorija beleži da je Napoleonu bilo rečeno: «Proviđenje je nasuprot tebi».  Znate li šta je on rekao na to?  Rekao je: «Proviđenje je na strani najmoćnije artiljerije».  Nije li to zanimljivo?  Ali, njegova artiljerija bila je preteška za blato tokom bitke na Vaterlou jer, padala je kiša.  Lakša artiljerija Britanac nije se zaglavial u blatu.  Dakle, proviđenje nije bilo na strani jače artiljerije.  Na kraju njegovog života u izgnanstvu u bici na Vaterlou je izgubio sve.  On je rekao: «Želeo sam da osnujem evropski sistem zakona, suda, ne bi bilo drugih sem jedne nacije u Evropi.  Evropa bi uskoro postala jedna nacija».  Zar vam ovo ne zvuči poznato?  30 god. nakon Vaterloa, istoričar dr Arnold je rekao: «Bog je sprečio!»  Danilo kaže šta će biti, ovi ljudi su rekli šta će biti, a Francuz Žak de Lor opet kaže: «Ovog puta, mi ćemo uspeti!»  Šta je bilo to što je ovo carstvo oborilo?  Isti istoričar kaže da je to bila direktna Božja intervencija.  Bog je taj koji kaže: «Ima Bog na nebu koji javlja caru Navuhodonosoru šta će biti do kraja».  Dakle, san se nije odnosio samo na Navuhodonosora.  San je za nas.  Znate li da, kada je Aleksandar Veliki umarširao u Palestinu, nakon što je sravnio svaku zemlju pre toga, ostavio je Palestinu na miru.  Rekao je: «Možete sami da vladate sve dok ste pod mojim nadzorom».  Nije ni jednu zgradu oštetio.  Zašto je tako postupio?  U istoriji nam se kaže da su sveštenici izašli pred njega,pokazali mu Bibliju i rekli mu: «Ti ćeš vladati zato što tako Biblija kaže.  Ti ćeš pokoriti Medopersiju!»  Aleksandar je bio toliko impresioniran da im je rekao: «Možete sami upravljati svojom zemljom kao moji vazali.
Pogledajmo još jednog čoveka sa kompleksom niže vrednosti.  Njegovo ime je Kajzer Vilkhelm.  On je bio nižeg rasta, a svi pripadnici njegove vojske morali su biti visoki.  Da bi proverio da li su dobro obrijani morao je da se popne na stolicu.  Šalim se, ovo nije istina.  Ali, on je rekao: «Ja ću!»  Evo jedne zanimljive anegdote za vas: Ali, ovo nije šala, ovo se zaista desilo.  Dok je kajzer Vilkhelm pokušavao da postavi svoje carstvo na noge, u gradu Meds u Francuskoj postojala je jedna katedrala a ispred te katedrale bila je čuvena Danilova statua gde on pokazuje na svitak.  Katedrala nije baš bila u najboljem stanju i krov se raspadao, tako da su ovi želeli da dobiju novac iz Vilkhelmove blagajne da bi popravili krovove katedrale.  Znate li šta im je Kajzer odgovorio?  Rekao im je: «Imate pred tom katedralom statuu Danila koji pokazuje na svitak».  Po ovome zaključujemo da je car znao da se Evropa nikada neće ujediniti.  Znate li šta je on rekao?  Rekao je: «Odrubite glavu toj statui i zamenite je mojom glavom i daću vam novac za vašu katedralu!»  Znate li šta su uradili?  Skinuli su glavu statui i sačuvali je u muzeju u svom arhuvu i načinili novu koja je odražavala Kajterov lik.  I tako su dobili novi krov.  To je istorijska priča, nije izmišljena.  Možete proveriti!  Kajzerova glava stajala je na vrhu statue dok Kajzera nije nestalo.  Došao je sledeći vladar koji je rekao: «Sklonite tu glavu i vratite Danilovu a pokazaću vam da sa Danilovom glavom ili bez nje ja ću to uraditi!»  Izgleda kao da se ovi vladari suprotstavljaju Bogu na isti način kao i Žak de Lor koji kaže: «Ovog puta ću uspeti!»  Vladar koji je rekao: «Vratite glavu Danilovu!» bio je Adolf Hitler.
Danilo je rekao da Bog postavlja i smeće careve i uspostavlja carstva.  Hitler je rekao: «Ja ću ujediniti Evropu!»  Da li se i vama činilo da će tako biti?  On će to uraditi!  Simbol boga sunca možete naći pod Budinim stopalima.  Pronaćićete ga kao simbol teozofskih društava koja takođe kažu da je Lucifer Bog.  Hitler je preuzeo te simbole, a koristi iste simbole kao i drevni pagani.  Pronaćićete ovaj simbol i u hetitskom, egipatskom, vavilonskom carstvu.  Vidite, ove nijanse i valeri u istoriji su zaista zanimljivi.  Hitler je govorio i pod simbolom velikog orla koji je simbol Ozirisa.  Ceo njegov sistem bio je zasnovan na okultizmu.  Njegova organizacija SS i tajna policija bile su zasnovane na okultizmu.  Njihov simbol bila je lobanja sa kostima.  Zanimljivo je da predsednici Sjedinjenih država, takođe, pripadaju organiziaciji koja se zove «Lobanja i kosti».  Sadašnji predsednik je član ove organizacije.  Pod ovim simbolom stoji broj 322.  Pročitajmo 1 Knjigu Mojsijevu 3:23: «Čovek je postao kao jedan od nas, govori Gospod!»  Kao da ovi ljudi govore: «Ja sam kao Bog, mogu ja to!  Briga me za onaj stih u Danilu 2. glava.  Veći sam ja od toga, načnite mi celu zlatnu statuu!»  Nacisti su išli pod simbolom ovih paganskih božanstava baš kao što je to činio Navuhodonosor.  Potpuno su zaboravili da je na kraju Navuhodonosor rekao: «Ne obožavajte ni jednog drugog boga osim Boga Sedraha, Misaha i Avdenaga!»  Čerčil je rekao na kraju I Svetskog rata da postoji duboko uverenje i univerzalna nada da će mir zavladati u celom svetu.  Mi smo svedoci da taj mir nije postignut.
Iako su mnogogi pokušavali i nisu uspeli, ova poslednja inicijativa za ujedinjenje Evrope je najveća do sad.  Svi su mislili da će Istok i Zapad ostati u konfliktu.  Toliko je bila nagomilana vojna moć, kao nikad ranije u istoriji.  Postoji zid koji je delio Evropu.  Onda su rekli: «Zid mora da padne!  Moramo da se ujedinimo!  Sklonite taj zid!»  A svi političari su manevrisali iza scene.  Ali, Biblija kaže: «Neće prionuti jedno za drugoga!»  Ali, dole sa simbolima vladavine, dole statue Lenjina i ostale, dole Sadamove statue, Sovjetski savez više ne postoja i čitanje evropske budućnosti je iz dlana!  Svi žele da znaju šta će biti evropska budućnost.  Vidite, ja već znam.  I vi to možete znati, jer je to zapisano u Bibliji.  Svi žele da budu deo Evrope uklučujući i vašu zemlju.  Pa, neće li onda biti mnogo bolje?  Ne može biti gore nego što je sad, pa sigurno će biti bolje.  Ali, možemo li se izboriti s tim? Časopis «Tajm» kaže: «To je više nego pitanje novca»!  Englezi kažu: «Hoćemo da zadržimo našu funtu!  A oni sa slabijom valutom kažu: «Kako da se oslobodimo ovog đubreta, dajte nam evro!»  Lilendstov kaže da je čovečanstvu određena odložena kazna, ali dani milosti su zastrašujuće kratki.  Biblija kaže da će Bog nebeski uspostaviti carstvo koje nikad neće biti uništeno.  Ona, takođe, kaže da će sva prethodna carstva biti razbijena u param-parčad, a samo Božje carstvo ostaće zauvek.
Vavilon je bio uništen!  Da vam kažem nešto, Vavilon nije uništen!  Upravo ovde u Evropi danas nalazi se Vavilon.  Zašto novi evropski parlament gradi sebi zgradu koja izgleda kao vavilonska kula u izgradnji ukoliko oni ne žele da predstavljaju sam Vavilon.  Ekonomija je vođena na medopersijskim i rimskim principima.  Naš zakonski sistem je rimsko-holandski.  Svi aspekti ranijih carstva i danas postoje.  Ako dođemo do religijskog sistema, poklapa se u svakom detalju.  Sve je uvek u suprotnosti sa onim što Bog kaže.  Biblija kaže da će kamen udariti lik u stopala i sve će biti zbrisano.  Da li znate da se na silu pokušavaju otarasiti ovog biblijskog učenja?  U vašoj zemlji, 80 god. je bio favorizovan ateizam.  Svakako da će 80 godina ateizma zbrisati Danila iz umova ljudi.  A vi sada čitate o proročanstvu iz Knjige proroka Danila.  Ne može vas ni 80 godina prisilnog ateizma sprečiti da večeras slušate.

Postoji nada «jer svako ko padne na tu stenu razbiće se, ali na koga ona padne satrće ga».  Šta to znači?  To znači da ukoliko prihvatite Mesiju, on će promeniti vaše srce.  Sav bol, sva mržnja, sva gorčina, sva tuga, sve će to nestati.  Hvala Bogu da imate mogućnost izbora jer ste slobodna stvorenja stvorena po liku Božjem.  «I Bog će otrti svaku suzu od očiju njihovih.  Neće biti više smrti, ni plača, ni vike, ni bola jer staro prođe» (Otkrivenje 21. glava).  Želim da vas pitam nešto: Ako je Bog tako precizno odredio kako će teći istorija, zašto ne verovati i ovo?  Svakako da to pruža mnogo bolju i veću nadu od svega što smo do sad imali.  Da vam kažem nešto, ja živim u Africi, u zemlji koja je tek nedavno dobila najveću slobodu koju je ikad imala.  I dobila je više buna, krvoprilića, zala svih vrsta nego ikada ranije.  Da moja nada počiva na tom carstvu, bio bih veoma nesrećan.  Ali, to me se ne tiče, ja sam i dalje veseo jer ja slučajno verujem da će ova Stena doći.  Danilo 2:35 kaže da će ovaj kamen udariti lik, smrskaće ga i više ga neće biti.  «A sama stena ispuniće celu zemlju».  Ovaj san je pouzdan, a tumačanje mu je tačno.  Danas smo proleteli kroz istoriju, videli smo biblijski odgovor na haos koji vlada u svetu.  Neki možda mogu da uspeju kao što je Karlo Veliki uspeo.  Siguran sam da će leteti vatrometi ujedinjenja, mira, ali usred same proslave raspašće se, jer Biblija kaže da nikad neće prionuti jedno za drugo.  Naša nada treba da bude u nebesko carstvo.  Sigurno da želimo da saznamo šta se događa iza scene.  Ko je taj pravi neprijatelj ko povlači konce.  Ko je taj ko kaže: «Ovaj narod - zbrisati!»  Ko kaže: «Ovaj narod treba da se promeni!»  Ako želite da znate ko je taj ko vlada i uprava, pročitajte i sledeće predavanje jer prorok Danilo će nam tačno reći ko je taj neprijatelj.

Постави коментар

 
ТРЕЋИ ПРОСТОР © 2015. Сва права задржана. Прилагодио за веб Радомир Д. Митрић
Top