1. Устав Републике Српске[1], Члан 14. Нико не смије бити подвргнут мучењу, свирепом, нехуманом или понижавајућем поступању или кажњавању. Забрањено је и кажњиво свако изнуђивање признања и изјава. Забрањено је на било ком лицу, без његовог пристанка, вршити медицинске и друге научне огледе.
  2. Међународна класификација болести, Ревизија 10, Књига 1, Члан Z28.1. Наизвршена имунизација због одлуке пацијента донијете на основу личног убијеђења или притиска средине.
[1] Службени гласник Републике Српске, број 21/92 – пречишћени текст, 28/94, 8/96, 13/96, 15/96, 16/96, 21/96, 21/02, 26/02, 30/02, 31/02, 69/02, 31/03, 98/03, 115/05, 117/05.


Постави коментар

 
ТРЕЋИ ПРОСТОР © 2015. Сва права задржана. Прилагодио за веб Радомир Д. Митрић
Top