Samson, prema Bibliji, bio je zarobljen od strane Filistejaca nakon krvave borbe. Nakon što su ga oslijepili, Filistejci su ga izložili javnom ruglu u cilju zabavljanja masa u hramu Dagon u Gazi. Moleći Boga da mu vrati snagu posljednji put zavapio je: „Neka moja duša umre sa Filistejskim“. Potom je gurnuo stubove hrama rušeći krov i usmrćujući i sebe i svoje neprijatelje. Za zagovornike Izraelske upotrebe nuklearnog oružja, Samsonova opcija postala je još jedan način da se kaže: „Nikad više“. 1976 godine u svom eseju Norman Podhoretz je precizno definisao Opciju Samson kao pronuklearni argument opisujući šta će Izrael učiniti ukoliko bude napušten od SAD i ugrožen od strane Arapa: „Izraelci će se boriti ... sa konvencionalnim oružjem dokle god budu mogli, i ukoliko se ne budu mogli odbraniti te ukoliko pomoć od SAD i drugih saveznika ne bude pristigla, sa sigurnočću se može predvidjeti nastavak borbe nuklearnim oružjem do samoga kraja ... Ona (Samsonova opcija, prim.prev) se koristi da se kaže kako Izraelci imaju Masada kompleks ... ali ako Izraelci trebaju biti razumljeni u kategoriji kompleksa koji uključuje samoubistvo radije nego predaju, kompleksa ukorijenjenog u relevantnom presedanu Jevrejske povijesti, onda bi primjer Samsona čije je samoubistvo dovelo do uništenja njegovih neprijatelja bio mnogo prikladniji od Masada, gdje su u izvršenju samoubistva Ziloti ubijali samo sebe ne uništavajući Rimljane sa sobom.“

Upitan nekoliko godina kasnije u vezi svog eseja, Podhoretz je odgovorio da zaključci u vezi Samsonove Opcije predstavljaju njegove stavove koji nisu zasnovani ni na jednoj specifičnoj informaciji u vezi nuklearne sposobnosti Izraela.


Seymour M. Hersh, The Samson Option, Random House New York, pp. 77.


Prevod: Nemanja Đukić


Постави коментар

 
ТРЕЋИ ПРОСТОР © 2015. Сва права задржана. Прилагодио за веб Радомир Д. Митрић
Top