Записник са седнице Наставног већа Смера за палеонтологију одржане 20. јуна 2000. год. са почетком у 11.00 часова.

Присутни: др Марко Ерцеговац, ред. проф. (шеф смера за палеонтологију и катедре за микропалеонтологију) др Ђорђе Михајловић, ред. проф. (шеф катедре за палеоботанику) др Милан Судар, ред. проф. (шеф катедре за палеозоологију) др Владан Радуловић, ванр. проф. др Весна Димитријевић, доцент др Саша Митровић, доцент Зорица Лазаревић, асистент Невенка Ђерић, асистент Јелена Милојевић, асистент.
Дневни ред 1. Заузимање става о оправданости наставка магистарских студија Мирољуба Петровића, дипл. инж. геологије, на Смеру за палеозооловију, Рударско-голошког факултета у Београду, због јавних иступа који негирају научност геолошке дисциплине.
Закључак После расправе у којој је учествовала већина чланова Наставног већа Смера за палеонтологију, закључено је следеће:
  1. Мирољуб Петровић, дипл. инж. геологије, који се налази на магистарским студијама на Смеру за палеозоологију, Рударско-геолошког факултета у Београду, последњих неколико месеци у току 2000. године, својим јавним иступима у виду серијала на ТВ Палма негира све научне постулате у геологији. У име Центра за природњачка истраживања, како наводи, тако и у своје лично име, М. Петровић ненаучно, а најчешће наивно и конфузно, пропагира ставове тзв. „научног” креационизма, који у свету данас има и својих присталица. У основи креационизма, заснован на религијским учењима, негира еволуционизам као опште прихваћени научни поглед за тумачење развоја органског света и земље у целини. Јавна иступања М. Петровића штете угледу геологије, али и школе у целини. То потврђују и бројна негативна реаговања наших стручњака.
  2. Наставницима Смера за палеонтологију познато је да је М. Петровић још на основним студијама био присталица креационизма, али то није произвело никакве последице јер се прихватало као право на другачије мишљење. Међутим, од тренутка када је М. Петровић пред милионским аудиторијумом почео да пропагира тзв. „научни” креационизам, он се јавно декларисао као истински противних важећих и темељних научних постулата у геологији. Због тога чланови Смера за палеонтологију не могу да прихвате овакву „научну” дволичност и ограђују се од његових јавних иступања. Највећи број присутних чланова Наставног већа (8), са једним уздржаним, из оправданих етичких и моралних разлога, као и заштите угледа Факултета, не желе да својим учешћем омогуће М. Петровићу стицање звања магистра геологије.
  3. Пошто се ради о специфичном угледу без преседана на Београдском универзитету, договорено је да се о свему овоме упозна Научно-наставно веће геолошког одсека, као и управа Рударско-геолошког факултета, а да овај проблем свакако треба да се разматра и на Суду части Српског геолошког друштва.
Београд, 10. јул 2000.
Шеф Смера за палеонтологију др Марко Ерцеговац


Постави коментар

 
ТРЕЋИ ПРОСТОР © 2015. Сва права задржана. Прилагодио за веб Радомир Д. Митрић
Top